ventilačné potrubia Uniflexplus+ dostupné v priemeroch 50mm, 63mm, 75mm alebo 90 mm balené v rolke o dĺžke 50 m  (6 rolek na palete 120x120x200cm) výustky s anemostatmi, prívodné a odsávacie komponenty na pripojenie potrubia Uniflexplus+ a anemostatov privodných a odtahových pozrite si: technický výkres výustky Uniflexplus+63 technický výkres výustky Uniflexplus+75 technický výkres výustky Uniflexplus+90 stenové mriežky stenové mriežky osadené pevnou alebo nastaviteľnou žalúziou hlavné kolektory (rozvádzače) teraz vo verzii “superploché” kolektory umožňujúce pripojenie do 18 potrubí Uniflexplus+ 50 alebo 63mm v prípade potrubí 75mm umožňujú pripojenie 12 potrubí v prípade potrubí  90mm umožňujú pripojenie 6 potrubí pozrite si: technický výkres hlavného kolektora Uniflexplus+ 180/12x75mm technický výkres hlavného kolektora Uniflexplus+ 180/12x90mm hlavné kolektory s tlmičom (rozvádzač + tlmič) hlavný kolektor dodatočne vybavený akustickým tlmičom stredové kolektory (rozvádzače) teraz vo verzii “superploché” menšie kolektory umožňujúce pripojenie 12 potrubí Uniflexplus+ 50 alebo 63 mm pozrite si: technický výkres hlavného kolektora Uniflexplus+ 180/12x63mm technický výkres stredového kolektora Uniflexplus+ 180/12x63mm stredové kolektory s tlmičom (rozvádzač + tlmič) stredový kolektor dodatočne vybavený akustickým tlmičom izolačna rúra pre potrubia Uniflexplus+ izolačný materiál v tvare rúry pre dodatočnú izoláciu potrubia Uniflexplus+ Uniflexplus+ komponenty systému © COMAIR Slovensko 2012, aktualizácia 09/2012 www.comair.sk Uniflexplus+     ...ako realizovať Uniflexplus+    ...komponenty systému   Uniflexplus+    ...inšpirácie / inštalácie